O Projekcie

Tytuł projektu: Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki

Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 1 332 300,01 zł

Kwota dofinansowania: 452 640,90 zł

 

Projekt obejmuje rozbudowę bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki. Projekt obejmuje dwa etapy:

Etap I  na który składają się takie elementy jak: zwiększenie zakresu i dostępności oferty turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki, poprzez utworzenie i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej oraz wykonanie mapy i przewodnika turystycznego po gminie Grodzisk Mazowiecki.

Etap II – system bezobsługowej wypożyczalni rowerów wraz ze zintegrowanym, innowacyjnym produktem turystycznym ; zakres projektu na tym etapie obejmuje:

  • wyposażenie wypożyczalni w 60 rowerów z wyposażeniem i utworzenie minimum 8 stacji wypożyczalni rowerów
  • powołanie zewnętrznego operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów
  • wykonanie audioprzewodnika turystycznego w języku polskim, angielskim
    i niemieckim

 

Celem nadrzędnym przedmiotowego projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej.

Na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki, która jest gminą miejsko – wiejską, znajdują się cenne obiekty zabytków, obszary przyrodnicze, rekreacyjne, sportowe oraz atrakcje turystyczne, które są dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystane przede wszystkim ze względu na brak odpowiedniego zagospodarowania i wyposażenia bazy turystycznej.

Położenie w bezpośredniej bliskości Warszawy spowoduje iż Grodzisk Mazowiecki stanowić będzie bazę turystyki weekendowej dla mieszkańców stolicy.

Projekt rozbudowy bazy turystycznej bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia zakresu oferty turystycznej nie tylko gminy ale całego województwa mazowieckiego.

W ramach realizowanego projektu Gmina zawarła partnerstwo z Komenda Hufca im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Starostwem Powiatu Grodziskiego.

Rozbudowa bazy turystycznej przyczyni się do promowania walorów przyrodniczych miasta: parku  im. Hr. Skarbków i parkowych terenów dawnej rezydencji Mokronoskich – stawów napełnianych rzeką Rokicianką ( obecnie stawów Goliana i Stawów Walczewskiego) oraz walorów obszaru Gminy, w tym terenów na pograniczu Równiny Łowicko- Błońskiej i Wysoczyzny Rawskiej, dolin rzek Rokicianki i Mrownej.

O niekwestionowanym uroku wskazanej trasy stanowi spójny oraz przejrzysty układ szaty roślinnej, który urozmaicają ciekawe gatunki drzew, roślin oraz bylin.

Niewątpliwymi atrakcjami Gminy są Park w Adamowiźnie, wokół zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z malowniczym stawem i pomnikami przyrody w tym pięcioma Dębami Chełmońskiego.

Miejscowość Adamowizna znajduje się w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu, obejmującego tereny o wyróżniającym się krajobrazie.

Przez Adamowiznę przebiega niebieski szlak turystyczny  „ Śladami Chełmońskiego” o trasie prowadzącej przez Radziejowice –Adamów – Kulkówkę – Zarzeczną – Adamowizna – Grodzisk Mazowiecki.

Na obszarze Parku znajduje się Dworek rodziny Chełmońskich, który został wpisany do rejestru zabytków woj. mazowieckiego.

Atrakcja jest także Las Książenicki, należący niegdyś do pobliskiego majątku w Książnicach, którego gościem bywał młody Fryderyk Chopin, odwiedzający swojego przyjaciela, Eustachego Marylskiego.

#
#
#

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013