Zabytki w Grodzisku Maz. i okolicach

 

 

Kościół parafialny p.w. św. Anny

Grodziski kościół pw. Św. Anny wraz z przyległą kapliczką pozornie tworzy jedną całość kompozycyjną jednak budowany był etapami na przestrzeni 200 lat. Pierwsza wzmianka o świątyni pw. Św. Tomasza w Grodzisku pochodzi z 1355 roku.

Dowiedz się więcej »

Budynek dworca kolejowego

Budynek dworca powstał w latach 1922-1924 według projektu Romualda Millera, na miejscu wcześniejszego murowanego dworca, zwanego koszarowym, zniszczonego w czasie I wojny światowej. W 1972 roku budynek wpisany został do rejestru zabytków.

Dowiedz się więcej »

Cmentarz parafialny

Poprzedni cmentarz w Grodzisku położony był wokół kościoła pw. św. Anny. Z konieczności powierzchnia cmentarza była niewielka. Kolejni proboszczowie starali się grodzić teren, aby zapobiec wypasaniu się na nim bydła, co było częste w tamtych czasach.

Dowiedz się więcej »

Willa Radogoszcz

Zaraz po II wojnie światowej dookoła willi Radogoszcz rozpościerały się pola uprawne i sady, nieopodal znajdowały się staw i źródełko. Sielski krajobraz tego miejsca został zdominowany przez zabudowę charakterystyczną dla czasów PRL-u, w latach 70.

Dowiedz się więcej »

Kościół

Dwór Skarbków

Dworek był siedzibą rodów Mokronowskich, a potem Skarbków, kolejnych właścicieli dóbr jordanowickich oraz sąsiadujących z nimi miasta Grodzisk.

 

Dowiedz się więcej »

Kirkut – cmentarz żydowski

Żydzi osiedlali się w Grodzisku od niepamiętnych czasów. Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Ksiądz Bojanek wspomina o w 1917 roku w swej monografii Grodziska, że na cmentarzu żydowskim znajdowała się macewa rabina sprzed 500 lat.

Dowiedz się więcej »

Zakład wodoleczniczy

Budynek znajdujący się przy ulicy Kilińskiego 8b wyróżnia się stylem i architekturą. Jest on pozostałością po otwartym tu w 1884 roku Zakładzie Hydropatycznym dla osób z Towarzystwa.

Dowiedz się więcej »

Willa Jana Haeberle’go

Willa Jana Haeberle’go znajduje się na terenie Fabryki Tarcz Ściernych „Słoń”. Początki Fabryki Tarcz Ściernych sięgają 1897 r. Rozpoczęto wtedy produkcję osełek do kos i użytku domowego. W tym samy okresie Jan Haeberle wybudował dla siebie willę.

Dowiedz się więcej »

Kaplica p.w. Świętego Krzyża

Kaplica p.w. Świętego Krzyża została zbudowana w 1713 r. Została wystawiona jako wotum za ustanie epidemii cholery, która pustoszyła okolicę na początku XVIII w. Źródła nie podają, kiedy kaplicę zamieniono na kaplicę przedpogrzebową.

Dowiedz się więcej »

Dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej – Willa Foksal

Obiekt zostal wzniesiony w 1846 r. w stylu romantycznym jako dworzec drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Autorem projektu był Teofil Schuller. Budynek pełnił rolę reprezentacyjną i rekreacyjną.

Dowiedz się więcej »

Górki szwedzkie

Nie wiadoma dlaczego średniowieczne grodzisko nosi miano Gór Szwedzkich, jest to nazwa zwyczajowa, zna ją każde dziecko w Grodzisku.

 

Dowiedz się więcej »

Grabarnia – miejsce pamięci rozstrzelanych w 1939 roku

W tym miejscu przed wojną mieściła się garbarnia Natalin. Jeszcze do niedawna istniał fragment muru. Miasto zostało zajęte przez Niemców 8 września 1939 roku. .

Dowiedz się więcej »

Dwór Radonie

W cieniu starych kasztanów widnieje brama wjazdowa. Za zakrętem drogi otwiera się rozległy podjazd przed frontem XIX-wiecznego parterowego dworu. Otacza go park pełen 200-300-letnich drzew.

Dowiedz się więcej »

 

Pałac Czosnowskich

Ulica Mazowiecka przecina dawny majątek Opypy. Wysoki mur kryje piętrowy pałac i rozległy park. Krążą opowieści, że we dworze starszy. Obecna bryła pałacu jest wierną repliką dawnego budynku, wobec tego dzisiejsze mury nie były świadkiem tragedii będących udziałem dawnych mieszkańców

Dowiedz się więcej »

Park Skarbków

Wcześniej, przed budową linii kolejowej, w tym miejscu szumiała puszcza, pozostałością jej są wiekowe dęby, dziś pomnik przyrody.

Dowiedz się więcej »

Willa Kaprys

Piękny zabytkowy budynek tonie w cieniu starych drzew. W 1898 roku hrabia Henryk Skarbek sprzedał część swoich gruntów, wynoszącą ponad 4 hektary, Bronisławowi Turkowskiemu.

Dowiedz się więcej »

Klasztor Sióstr Dominikanek

Klasztor Matki Bożej Różańcowej w Radoniach jest najmłodszym spośród 3 klasztorów Dominikanek kontemplacyjnych w Polsce. Budowa klasztoru zakończyła się w 2005 roku .

Dowiedz się więcej »

 

Dwór dr. Adama Chełmońskiego „Na Górce” i Dwór dr. Mateusza Chełmońskiego „Nad Stawem”

Dom Adama Chełmońskiego, rodzonego brata Józefa Chełmońskiego, malarza, jest najstarszą siedzibą Chełmońskich na Starem, bo tak nazywała się wówczas ta miejscowość.

Dowiedz się więcej »

Izdebno Kościelne – kościół z XVIII wieku

W XVIII wieku w Izdebnie funkcjonowała jedynie murowana kaplica. W 1612 roku postawił ją Adam Izbiński, podczaszy Ziemi Sochaczewskiej, ówczesny dziedzic.

Dowiedz się więcej »

 

Izdebno Kościelne – dwór

Piękny klasycystyczny dwór polski nieznanego projektanta był siedzibą dziedziców tych ziem do końca II wojny światowej. Na mocy dekretu o reformie rolnej majątek składający się z wsi Izdebno Kościelne, Kraśnicza Wola i Rozłogów zostały upaństwowiony, ziemie przejął PGR, a nieużytki rolne, to jest: parki, stawy hodowlane, lasy, niszczały.

Dowiedz się więcej »

Chlebnia – dwór Wieniawskich

Chlewnia to miejscowość historyczna z wielowiekową tradycją. Była siedzibą rodu Chlewińskich, którzy od jej nazwy przyjęli nazwisko. Dopiero przed kilkunastu laty na wniosek miejscowej ludności w nazwie zmieniono literę „w” na „b”  – dziś mamy więc Chlebnię.

Dowiedz się więcej »

Historyczna zabudowa miejska

W centrum najstarszej części miasta znajduje się dawna ulica Błońska, obecnie 11 listopada, czyli deptak, który jest miejskim odcinkiem prastarego traktu Rawa Mazowiecka – Mszczonów – Błonie.

Dowiedz się więcej »

Kościół w Żukowie

Parafia w Żukowie jest starsza niż parafia w Grodzisku. Erygował ją biskup poznański Albert w XIII wieku. Obecny kościół pw. Przemienienia Pańskiego i Matki Boskiej Szkaplerznej jest trzecią świątynią wybudowaną w tym miejscu.

Dowiedz się więcej »

 

Galeria instrumentów folkowych

Galeria instrumentów folkowych to jedyny w Polsce, a może i na świecie zbiór ponad 1000 instrumentów, przeszkadzajek oraz zabawek muzycznych, zarówno tych dawnych, jak i tworzonych współcześnie – stąd w nazwie słowo „folkowy”.

Dowiedz się więcej »

Cmentarz ewangelicki

Niewielki ogrodzony teren przy ulicy Fabrycznej róg Żytniej zawiera w sobie groby mniejszości niemieckiej lub Polaków wyznania ewangelickiego. W Grodzisku na przestrzeni wieków osiedlało się niewielu Niemców.

Dowiedz się więcej »

#
#
#

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013