Górki szwedzkie

Lokalizacja: Chlewińska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nie wiadoma dlaczego średniowieczne grodzisko nosi miano Gór Szwedzkich, jest to nazwa zwyczajowa, zna ją każde dziecko w Grodzisku. Dzięki wykopaliskom archeologicznym wiemy, że obszar gminy był zaludniony już w okresie kultury łużyckiej 1200-1000 lat p.n.e. Te tereny Mazowsza obfitowały w rudy żelaza, dlatego rozwinęło się tutaj hutnictwo w postaci dawnych dymarek – pieców ziemnych do wytopu żelaza. W wielu miejscach natrafiono też na ślady cmentarzysk oraz osad ludzkich, znaleziono wiele przedmiotów codziennego użytku sprzed wieków. W X wieku n. e. na terenie wsi Chlewnia (obecnie Chlebnia), nad rzeką Mrowną, w miejscu prawdopodobnej dawnej osady łużyckiej, powstał pierścieniowaty gródek obronny. Do połowy XI wieku otaczał go pojedynczy wał obronny o konstrukcji przekładkowej, zwieńczony prawdopodobnie drewnianą palisadą. Od strony wewnętrznej, mniej więcej w połowie swej wysokości, wał miał ziemną ławę wzmacniająca konstrukcję oraz uławiającą komunikację i obronę. Od strony zewnętrznej wału znajdowała się mała skarpa zabezpieczona palisadą. Całość otaczała fosa, w której dno wbito skośne słupy palisady, połączone i wzmocnione u podstawy poziomymi belkami. Na majdanie ogrodu znajdowały się półziemianki oraz jamy, prawdopodobnie o charakterze gospodarczym. W XIII wieku powstał gródek wewnętrzny o średnicy 10 metrów, otoczony również wałem i wewnętrzną fosą. Wał miał szerokość 8-9 metrów i wysokość 2,30 metra (do dziś jest bardzo dobrze rozpoznawalny. W tym czasie wyodrębniło się podgrodzie. Gród był prawdopodobnie siedzibą rycerską. Zniszczył go pożar. Najbliższym znanym podobnym obiektem jest gródek stożkowy z Osieka koło Błonia.

W XIII wieku przy trakcie wiodącym z Błonia do Mszczonowa powstała osada targowa, której właściciel Tomasz Grodziski w 1355 roku ufundował pierwszy drewniany kościół. Do 1502 roku osadę tę nazywano Grodziszcze, być może nazwa ta wywodzi się od owego średniowiecznego gródka obronnego.

 

« Wróć do Grodzisk Mazowiecki

#
#
#

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013