Klasztor Sióstr Dominikanek

Lokalizacja: Widokowa 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Klasztor Matki Bożej Różańcowej w Radoniach jest najmłodszym spośród 3 klasztorów Dominikanek kontemplacyjnych w Polsce. Budowa klasztoru zakończyła się w 2005 roku . Ziemię podarowała w 1989 roku Otylia Ranc, osoba wyznania ewangelicko-augsburskiego. Przy klasztorze znajduje się kaplica, w której odbywają się nabożeństwa, adoracje Najświętszego Sakramentu i wykłady.

Siostry żyją w zakonie klauzurowym, co oznacza, że tylko nieliczne z nich kontaktują się ze światem zewnętrznym, pozostałe, żyjąc w wewnętrznej przestrzeni klasztoru, wyrzekają się świata zewnętrznego i ubóstwo wraz z modlitwą składają Bogu.

Wokół klasztoru powstają ogród, siostry same w nim pracują, sadząc, pieląc i pielęgnując rośliny.

W czasie II wojny światowej nieopodal znajdowało się miejsce zrzutów zwane „Solnicą”.

« Wróć do Grodzisk Mazowiecki

#
#
#

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013