Willa Jadwisin

Lokalizacja: Mazowiecka, 05-825 Opypy

Ulica Mazowiecka przecina dawny majątek Opypy. Wysoki mur kryje piętrowy pałac i rozległy park. Krążą opowieści, że we dworze starszy. Obecna bryła pałacu jest wierną repliką dawnego budynku, wobec tego dzisiejsze mury nie były świadkiem tragedii będących udziałem dawnych mieszkańców, opowieści jednak pozostały.

Pierwsze niewielkie wzmianki o Opypach można znaleźć w źródłach średniowiecznych, więcej danych pochodzi z XIX i XX wieku. Opypy należały do Poniatowskich, potem do Chrzanowskich, być może dawnych właścicieli majątku Radonie. Dwór około 1900 roku wybudowała prawdopodobnie hrabina Maria Klementyna Colonna-Czosnowska, córka Henryka Skarbka. Być może to ona jest bohaterką legendy o hrabinie, która uciekła od męża utracjusza i hulaki i przeniosła się z dalekiego Wołynia do Opyp. Po latach odnalazł ją schorowany i przykuty do wózka inwalidzkiego mąż, który obdarzony był nader przykrym usposobieniem. Życie we dworze zmieniło się w piekło. W końcu hrabia popełnił samobójstwo, a hrabina czym prędzej sprzedała nieszczęśliwy dom.

Przed II wojną światową właścicielem dworu był adwokat Bolesław Bielawski. Podarował on kawałek ziemi pod budowę polskiej szkoły, podobnie jak czynił to doktor Michał Chełmoński. W latach powojennych w budynku mieściło się Koło Gospodyń Wiejskich, a teraz działa w nim przedszkole.

Majątek, a raczej folwark Opypy nie podlegał reformie rolnej. Władza Ludowa zawiadomiła o tym właściciela, Bolesława Bielawskiego, stosownym pismem i wysłała go z nakazem pracy do Gdańska. W Opypach pozostał pełnomocnik, I jakoś tak się stało, gdzieś około 1949 roku, że 7 hektarów ziemi wraz z pałacem i parkiem przeszło na własność skarbu państwa. W pałacu ulokowano Dom Opieki dla Starszych Osób. Córki Bolesława odzyskały pałac i park w 1995 roku, a następnie sprzedały go prywatnej spółce. Obecnie pałac nie jest udostępniony do zwiedzania.

« Wróć do Grodzisk Mazowiecki

 

 

#
#
#

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013