Kościół parafialny p.w. św. Anny

Kościół p.w. św. AnnyPierwszy murowany kościół wzniósł właściciel Grodziska Mazowieckiego Wojciech Mokronoski, kasztelan rawski, w 1688 r. Prezbiterium tego kościoła wybudowano na miejscu kaplicy grobowej Mokronoskich. Był to mały budynek z zakrystią od północy i kaplicą od południa. Kościół ten w latach 1699-1714 został rozbudowany na planie krzyża z inicjatywy miejscowego proboszcza Franciszka Rogowskiego. Dotychczasowy budynek stał się prezbiterium, do którego od zachodu dobudowano nawę. Kościół posiadał w tym czasie tylko jedną kaplicę południową. W XVIII w., staraniem Aleksandra Miklaszewskiego i jego córki Izabeli Izdebieńskiej, dobudowano do nawy głównej kaplicę północną. Do 1714 r. powstały dwie kaplice (dziś kaplica Serca Pana Jezusa i Matki Bożej) oraz nawa główna, w ten sposób kościół uzyskał kształt krzyża. W końcu XVIII w. wojewoda mazowiecki Andrzej Mokronoski przeprowadził renowację całego budynku.

25 września 1808 r. kościół został uroczyście konsekrowany przez biskupa płockiego Onufrego Szembeka. W drugiej połowie XIX w. dobudowane zostały nawy boczne kościoła, wieża, dzwonnica, ogrodzenie wokół kościoła oraz zakrystia od północy, które zostały zniszczone podczas bombardowania rosyjskiego w 1915 r. Po zniszczeniach wojennych kościół był remontowany w 1927 r. W latach 90-tych XX w. wykonano generalny remont kościoła.

Budynek kościoła jest murowany z cegły i tynkowany. Kościół został zbudowany w formie bazyliki. Nawa kościoła została wzniesiona na rzucie prostokąta, po bokach dobudowano nawy boczne. Prezbiterium o szerokości nawy jest zamknięte półkoliście. Po bokach znajdują się pomieszczenia pełniące funkcje zakrystii o obrysie prostokątów z kruchtami wejściowymi. W narożniku północno-zachodnim nawy bocznej znajduje się wieża zbudowana na rzucie kwadratu. Pokrycie dachowe kościoła i wieży zostało wykonane z blachy miedzianej. Posadzki i podłogi wewnątrz kościoła są wykonane z płytek ceramicznych, koloru białego i czarnego, układanych w szachownicach. Prezbiterium wykonane jest z płyt marmurowych.

W wystroju wewnętrznym kościoła p.w. św. Anny znajduje się wyposażenie renesansowe i barokowe z XVII i XVIII w., w skład którego wchodzą obrazy autorstwa Filipa Castaldiego. W prezbiterium w ołtarzu głównym znajduje się obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, a w zwieńczeniu obraz Boga Ojca z przełomu XVII i XVIII w. W prawym ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ofiarowany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. W zwieńczeniu ołtarza bocznego prawego znajduje się obraz św. Franciszka Salezego namalowany przez Filipa Castaldiego, a w ołtarzu bocznym lewym – obraz św. Anny nauczającej Marię, malowany przez tegoż samego autora. Ponadto w kościele znajdowały się liczne epitafia rodziny Mokronoskich oraz tablica fundacyjna z 1687 r., marmurowa z rytymi herbami Bogoria i Junosza.

Galeria obiektu:

« Wróć do Grodzisk Mazowiecki

#
#
#

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013