Projekty unijne

Gmina Grodzisk pozyskała dofinansowanie ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3. – „Dziedzictwo kulturowe” – typ projektów – Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Projekt zakłada rewaloryzację dwóch zabytkowych obiektów z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, tj. Willi „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim oraz Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z zabytkowym otoczeniem parkowym w Adamowiźnie. Rewaloryzacja zakładać będzie wykonanie prac budowlano-remontowych w obydwu obiektach, umożliwiających ich użytkowanie na cele publiczne (obecnie budynki niszczeją i nie są w żaden sposób wykorzystywane) oraz wyposażenie do potrzeb realizacji w nich nowej, różnorodnej oferty kulturalnej.

 więcej informacji znajdziesz tutaj

Całkowita wartość projektu: 6 110 853,77 PLN

Wartość dofinansowania: 4 177 249,21

Termin realizacji projektu: 14.11.2016 – 29.06.2018

#
#
#

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013